N65BooksVill du skriva din egen faktabok så kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa till att förverkliga idén. Våra böcker ges ut på den svenska bokmarknaden och är tillgänglig för alla bokhandlare att beställa. Därmed exkluderar vi inga bokhandlare

SkapaManuskriptet

Skall vi sätta din inlaga så skriv ditt manuskript i den ordbehandlare du har tillgång till och utan formatering mer än nödvändigt. Exempelvis skriv rubriken som motsvarar namnet på ett kapitel och gör en radmatning fortsätt sedan med den löpande texten. Viktigt förstås att texten stavas rätt och man följer skrivregler. Undvik att lägga in bilderna i dokumentet under tiden du skriver texten, utan det bör läggas in senare för att undvika problem med placeringar och tröghet i att scrolla vid en första redigering av text. Exempel på gratisprogram är Google Docs. En handledning för nybörjare för Google Docs får du av oss kostnadsfritt.
Skall du sätta inlagan själv skall filen levereras som en tryckfärdig PDF fil. Ett annat alternativ är en fil i odt (Open Document Text Document) format vilket även krävs för vår tjänst "korrekturläsning". Du får en handledning som omfattar grunderna i sättningsteknik av oss.

Bilder och grafik

Tar du egna bilder så måste de tas i ett högupplösande format av typen JPEG eller i ett RAW format för senare bearbetning. Grafik och bilder måste ha en upplösning på minst 300dpi. Tunna linjer bör ha en bredd på minst 8 pixlar. Tryckprocessen använder färgmetoden CMYK.

Att tänka på

Skriver du enbart texten och vill att vi skall sätta inlagan så dela upp så att varje fil innehåller ett kapitel. Har du mycket text, hundratals eller fler sidor så kanske man skall dela upp publikationen i flera volymer i stället för en lång publikation
PlaneraInlaga

Vi granskar att boken följer branchstandard på hur övriga sidor som inte utgör själva boken skall se ut. Vi granskar din komposition av text och kvalité på bilder eller grafik

Storlek

Storleken på din bok beror på vad din bok skall innehålla. En text och bildbok i A5 fungerar bra och vill göra en fotobok så kan en fyrkantigt format vara ett alternativ

Papper

Olika papperstyper passar till olika typer av böcker. Fotoböcker kräver ett mer behandlat papper för färgåtergivningen. Pappervalet avgör också vilken bindningsteknik som kan användas.

Omslaget

Omslaget måste följa vissa mått beroende på storleken och pappervalet, vilket inte är valbart. Omslaget för våra faktaböcker är av hård kartong med blank yta. Omslagsmallar får du av oss.

ISBN & EAN

Vi förser din publikation med ett unikt ISBN nummer så att den kan hittas i databaserna. Dessutom skapar vi ett EAN streckkod för omslaget för kassahanteringen

Tryckfiler

Vi skapar tryckfiler utifrån ditt innehåll och planeringsarbete. Slutgiltiga kontrollen görs på tryckeriet och du får et "softkopia" att godkänna
TryckaUpplaga

Alla nyutgivna böcker trycks i 100 exemplar för upplaga 1. Upplaga 2 kommer att tryckas i 500 exemplar eller fler.

Bindningsteknik

Alla nyutgivna böcker limbindes vilket är den vanligaste bindningstekniken

Omslaget

Alla nyutgivna böcker kommer få hårda omslag med blank ytaDistribueraPliktexemplaret

Första boken efter tryckning måste levereras till kungliga biblioteket. Vi ser till att detta sker.

BokInfo

Vi registrerar din publikation i den centrala databas som alla bokhandlare använder. Kostnaden står vi för. Där kan bokhandlare söka fram din publikation, lägga och skicka beställningar till oss som förlag och hämta information om din publikation till sina webbsidor och butiksdatasystem. Här skiljer vi oss från många andra förlag som enbart registrerar dina böcker i enbart sin egen databas som deras egna bokhandlare använder och som äger tjänsten du använder.

Google ADS

Google ADS är ett nätverk med fler än två miljoner webbplatser, videor och appar där dina annonser kan visas. Google ADS riktar reklam på andras hemsidor där vi ser till att din bok syns. Platserna att synas på är beroende på vilket typ av bok du vill ge ut och sker automatiskt av Google. Annonsering på Google ADS sker alltid vid nylansering och ingår i en månad på vår bekostnad.

N65Books

Vi lägger givetvis upp din publikation här där du kan presentera dig själv och ditt material på ett mer utförligt sätt och inte drunkna i det vanliga storsäljar flödet. Vi kommer också att se över möjligheter till en mer riktad reklam beroende på vilket typ av bok du vill ge ut. Annonsering på Google ADS sker alltid vid nylansering och ingår i en månad kostnadsfritt.

Logistik

Vi lagerhåller dina böcker kostnadsfritt för första upplagan, upp till ett år. Därefter tas en kostnad ut för hela upplagan på 3kr/bok och månad

Leveranskostnader

Vi står för leveranskostnaden till bokhandlare och övriga intressenter för första upplagan. Därefter kommer eventuella leveranskostnader avräknas mot din royalty
BokprisetHar du någon idé på vad motsvarade e-bok kostar är det en bra början men det är det pris konsumenten betalar i handeln. Räkna med att handeln lägger på minst 50% på det pris vi som förlag säljer den för. Moms på böcker är 6%.
Så Förlagspriset (FP) blir då konsumentpriset inkl moms dividerat med 1.59. Men som sagt var det exakta priset bestämmer varje återförsäljare själva

ProvisionDu bekostar produktionen

Vi tar ut en startavgift på 1900kr för registrering och hantering. Tryckkostnad och frakt tillkommer beroende på bokens utformning. Vårt förlag tar 20% i kostnadstäckning på förlagspriset (FP) för varje såld bok. Din provision blir då 80% på FP. Bindningstiden på avtalet är 2år

Vi bekostar produktionen

Vi tar ut en avgift på 3900kr för formgivning, registrering och hantering. Vårt förlag tar 80% i kostnadstäckning på förlagspriset (FP) för varje såld bok. Din provision blir då 20% på FP. När alla våra kostnader är betalda så tar vi ut 20% i kostnadstäckning på förlagspriset (FP) för varje såld bok och du får då 80% i provision. Bindningstiden på avtalet är 4år

TillägstjänsterFör dig som vill ha hjälp att ge ut din bok har vi ett antal tilläggstjänster att erbjuda! Vi tar ut 390kr per påbörjad timme

•  Sättning av inlaga

Har du texter och bilder kan vi hjälpa Er med att formge inlagan så att den blir snygg, lättläst och följer branchstandard

•  Formge omslaget

Vi formger omslaget till boken efter dina önskemål

•  Korrekturläsning

Man blir som författare blind för stavfel och andra meningsbyggnadsfel efter ett tag. Vi kan korrekturläsa och rätta inlagan
Intresserad ?

kontakta oss