N65Books

Håkan Bergqvist

Håkan Bergqvist är en av våra nya författare som just nu har kommit ut med boken Huset Tekniken Juridiken

Beställ här

Bootstrap Image Preview
Författarbild saknas
Bootstrap Image Preview

Debutboken

En bok full med erfarenheter kring husköp, försäljning, husbygge, bestämmelser, ekonomi, husteknik och juridik.

Innehållsförteckning
Inledning, Att köpa en bostad, Servitut, Checklista inför husköpet, Att söka hustomt, Att bygga hus, Att söka bygglov, Startbesked, Bygghandlingarna, Att bygga huset, Föreningar, Att sälja din bostadsrätt, Att sälja ditt hus, Byggteknik, Husgrunden, Ytterväggen, Taket, Mellanbjälklaget, Fönster och dörrar, Trappor, Våtrum, Köket, Värmesystemet, Färskvatten, Enskilt avlopp, Ventilation, Starkström, Solpaneler, Off The Grid, Vindkraft, Ett säkrare hem Titel: Huset Tekniken Juridiken
ISBN:978-91-980715-1-1
Antal sidor: 152
Hård pärm

Biografi

Mitt liv har präglats av ett stort intresse för teknik i alla dess former. Inom varje teknikområde försökte jag alltid också kombinera praktik med teori. I mina unga år så jobbade jag på en elektronik fabrik som teknisk stöd för produktionen. Hamnade i IT branchen rätt tidigt men hade alltid annan teknik som hobby. Jag tog senare i livet en El-ingenjörs examen vilket jag har haft stor nytta av. I samband med att bilda familj och att flytta ut från storstaden så påbörjade jag min bana inom husteknik. Jag ritade mitt första hus och ville också sedan byta mitt IT arbete mot ett mer stimulerande arbete i stället. Jag blev ventilationskonsult under två år. Sedan hade jag ett intresse för enskilda avlopp då jag behövde ett eget och anmälde mig till en diplomutbildning för små avlopp senare , vilket ledde till konsultarbete inom avlopp. I mitt område där jag bor hade vi dessutom en tvist med säljaren av tomterna. Då blev min roll som ordförande i vår samfällighetsförening att samordna jurister och specialister.

Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview
Bootstrap Image Preview